(Video) – Bài hát tặng em (guitar)

Mời mọi người cùng xem lại video ca khúc “Bài hát tặng em” do Xuân Trường (guitar) và Trương Khởi thể hiện

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.