THÔNG BÁO V/v tổ chức Đại hội LCĐ Irkutsk nhiệm kì 2017 – 2018

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
BCS Đoàn tại Liên Bang Nga
BCH LCĐ Irkutsk                                         

                  Irkutsk, ngày 06 tháng 10 năm 2017

   THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại hội LCĐ Irkutsk
nhiệm kì 2017 – 2018

   Được sự đồng ý và chỉ đạo của Chi ủy CB LHS Irkutsk và BCS Đoàn tại Liên Bang Nga, Liên chi đoàn Irkutsk sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2018 nhằm:
– Đánh giá, tổng kết việc thực hiện các công tác Đoàn, thanh niên của Liên Chi Đoàn trong nhiệm kỳ 2016– 2017;
– Đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kì mới 2017 – 2018;
– Kiện toàn Ban chấp hành Liên chi Đoàn Irkutsk nhiệm kỳ 2017 – 2018.

  1. Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội

    Thời gian: 13h00 Chủ nhật ngày 08 tháng 10 năm 2017. Cụ thể:

  •     Từ 13h đến 13h30’: Ổn định hội trường và Đại hội trù bị.
  •     Từ 13h30’ đến 17h00: Đại hội chính thức.

    Địa điểm: Phòng đọc KTX 13A trường Đại học tổng hợp kỹ thuật quốc gia Irkutsk.

  1. Thành phần tham dự Đại hội

   Các đồng chí khách mời từ các tổ chức đoàn thể trong đơn vị LHS Irkutsk
– Bạn chấp hành Liên chi đoàn Irkutsk;
– Trưởng các tiểu ban Trang trí, Thể thao, Văn Nghệ, Thông tin.
– Các đồng chí đại biểu đến từ các Chi đoàn trưc thuộc (theo danh sách của các Chi đoàn gửi lên, bắt buộc có các đồng chí Bí thư Chi đoàn nhiệm kì 2016-2017 và 2017-2018).

Lưu ý:

  • Bí thư các Chi đoàn chuyển Thông báo này tới tất cả các đồng chí đại biểu thuộc Chi đoàn mình;
  • Đồng chí nào vắng mặt (nói rõ lý do) thì báo cáo theo đầu mối là các đồng chí Bí thư Chi đoàn, các đồng chí Bí thư báo cáo trực tiếp lên BCH LCĐ.

 

Thông báo này thay cho Giấy mời! 
Trân trọng thông báo!

 

   T/M BCH LCĐ
         Bí thư
 
Nguyễn Hoàng Tú                  

                           T/M Ban tổ chức
                               Trưởng ban
  

                           Trần Mạnh Thiêm    

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.