Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển bổ sung đi học sau đại học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2016 đối với các ứng viên tốt nghiệp đại học/thạc sĩ sau tháng 02/2016

Căn cứ số lượng hồ sơ dự tuyển đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định và chỉ tiêu học bổng sau đại học, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển bổ sung đi học sau đại học diện Hiệp định tại Liên bang Nga đối với các ứng viên tốt nghiệp đại học/thạc sĩ sau tháng 02/2016 (đối tượng chuyển tiếp sinh)

Khi đăng ký hồ sơ trực tuyến (online), ứng viên cần chọn Thông báo tuyển sinh số 155/TB-BGDĐT ngày 25/3/2016.

Thời hạn nhận hồ sơ (gồm 01 bộ hồ sơ tiếng Việt và 01 bộ hồ sơ tiếng Nga): Đến hết ngày 10/7/2016 (tính theo dấu bưu điện đến).

Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.

Các tập đính kèm

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.