SVC01 – Poliklinhika Du ký

Là du học sinh du học ai cũng phải qua một quá trình kiểm tra sức khỏe, kiểm tra máu và HIV. Bạn sẽ được gặp các bác sỹ Nga chân cực dài, và những tình huống kiểm tra sức khỏe thật là vô đối và đặc biệt là việc lấy máu vô cùng “hấp dẫn”. 

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.