Quy định về việc cư trú của công dân nước ngoài tại Liên Bang Nga (theo quy định của luật pháp liên bang)

Luật số 109 – “Về đăng ký thường trú đối với công dân nước ngoài và người không quốc tịch tại LBN” ban hành ngày 18/7/2006, hiệu đính số 18 từ ngày 28/12/2013.Số 110 –“luật pháp liên bang về việc sửa đổi trong luật pháp liên bang “về Địa vị pháp lí của công dân nước ngoài tại LB Nga” từ 18-07-2006. Hiệu đính số 4 từ 28-12-2013.

Số 9 – Quyết định của chính phủ LB Nga “Về việc thực hiện đăng kí cư trú của công dân nước ngoài và người không có quốc tịch tại LB Nga” từ 15-01-2007. Hiệu đính số 9 từ ngày 29-05-2014.

Điều 18 luật pháp LB từ ngày 30-12-2001. Số 195 – luật pháp LB “Bộ luật LB Nga về việc xử lí các vi phạm hành chính” số 262 từ 24-11-2014.

my_honors_to_russia_by_shitalloverhumanity-d5lldry

1) Công dân nước ngoài học tập tại trường Đại học tổng hợp kỹ thuật Irkutsk (IrNITU) và tại phần lãnh thổ thuộc biên giới LB Nga ( rời đi trong thời gian kì nghỉ hoặc trở về nhà vì nhiều lí do khác nhau trong thời gian học tập) và khi thay đổi các nơi cư trú có trách nhiệm trong vòng 24 giờ nộp cho văn phòng khoa quốc tế bản copy hộ chiếu, visa, tờ khai nhập cảnh (địa chỉ số 4 железнодорожная, 159, phòng 312) để đăng kí cư trú tại thành phố Irkutsk và trong vòng 7 ngày đến nhận giấy phép cư trú.2) Các sai phạm liên quan đến quy định về đăng kí cư trú sẽ bị phạt tiền từ 40000 đến 50000 rup và trục xuất khỏi lãnh thổ LB Nga.

3) Thời hạn cư trú được xác định bằng thời hạn hiệu lực của visa, hộ chiếu ( đến 6 tháng trước khi hết hiệu lực) và bằng thông báo về việc đã đăng kí cư trú.

4) Để gia hạn thời hạn cư trú cho các sinh viên của các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập, trong vòng 30 ngày trước khi hết thời hạn phải báo cáo cho văn phòng khoa quốc tế và giao nộp bản gốc giấy phép cư trú.

5) 45 ngày trước khi hết hạn visa phải nộp các giấy tờ cần thiết (hộ chiếu, tờ khai nhập cảnh , biên lai nộp lệ phí nhà nước, 1 ảnh, đơn xin đăng ký cư trú) để đăng kí visa mới, dựa trên những cơ sở này để gia hạn thời gian cư trú. Nếu vi phạm thời gian làm visa mới, sinh viên sẽ bị đuổi học khỏi trường IrNITU và bị trục xuất về nước.

6) Các giấy tờ cần giao nộp cho cán bộ sở ngoại kiều kiểm tra, bao gồm:
+ Hộ chiếu.
+ Tờ khai nhập cảnh.
+ Bản copy visa có đóng dấu của khoa quốc tế.
+ Đơn xin đăng ký cư trú.

7) Trong trường hợp bị mất hộ chiếu sinh viên nước ngoài cần phải thông báo ngay cho các cơ quan nội vụ ( cảnh sát) tại địa chỉ: đường lermantov 102-a. Khi bị mất visa, tờ khai nhập cảnh, giấy phép cư trú, bắt buộc phải thông báo với văn phòng khoa quốc tế (địa chỉ số 4 железнодорожная, 159, phòng 312).

8) Khi rời khỏi biên giới Nga hoặc đến các thành phố khác của Nga, sinh viên nước ngoài có nghĩa vụ đến khoa quốc tế để:
+ Nhận Giấy thông hành (3 ngày trước khi đi).
+ Nộp giấy chứng nhận đã hoàn trả các tài sản, đồ đạc tại phòng ở.
+ Nhận visa.

9) Cấm sinh viên nước ngoài cư trú tại Nga với mục đích học tập đi làm và hoạt động kinh doanh. Vi phạm điều này sẽ phạt tiền từ 400000 đến 800000 rup trừ các công dân nước ngoài có giấy phép tạm trú và có bằng sáng chế.

10) Sinh viên nước ngoài có nghĩa vụ thông báo với nhân viên khoa quốc tế về việc nhận các giấy tờ sau đây trong vòng 7 ngày kể từ ngày cấp:
+ Giấy phép tạm trú.
+ Thẻ cư trú.
+ Hộ chiếu mới.
+ Hộ chiếu LB Nga.

11) Sau khi tốt nghiệp đại học hoặc bị đuổi học, sinh viên nước ngoài bắt buộc phải rời khỏi Nga trong thời hạn được quy định bởi phòng hành chính trường đại học (10 ngày sau khi ra quyết định).


img7
img11

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.