Kết quả like – 17h-13/12

Không để các đội đợi lâu, BTC xin thông báo số điểm like, share trên fanpage, trang tin và diễn đàn cùng số điểm của BGK dành cho các clip dự thi tại thời điểm 17h00 ngày 13/12/2012 ^^!
(Đây là những số điểm chính thức đã so sánh với fanpage. Danh sách này cập nhật 3 ngày 1 lần )

1) Số like và share
 

Clip (SVC – ) 01 02 03 04 05 06 07
Số like fanpage 319 192 151 136 81 437 438
Số share trang tin 346 81 19 104 36 193 81
Số share diễn đàn 10 6 0 19 0 1 0
Tổng share 356 87 19 123 36 194 81
Điểm like 25,5 15,3 12,1 10,8 6,5 34,9 35
Điểm share 10 2,4 0,5 3,5 1,0 5,5 2,3
Tổng 35,5 17,7 12,6 14,3 7,5 40,4 37,3

 
 
 2) Số điểm của BGK : Trong ngày 16 – 17/12/2012. BTC chỉ công bố 3/5 phần điểm của BGK.

Địa chỉ dưới đây chứa danh sahcs id của tài khoản facebook đã like clip:
http://www.mediafire.com/?ltf25v1576ir3

Các id của tài khoản đã like fanpage , BTC hiện chưa cống bố. BTC sẽ công bố ngay sau khi có kết quả của BGK. Mọi chi tiết xin liên hệ BTC.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.