Điện Biên Phủ – Mốc son thế kỷ 20

chien-dich-Dien-Bien-Phu

Lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries

Dân tộc ta có được vinh hạnh ấy, bởi lẽ Điện Biên Phủ là nơi đã diễn ra trận chiến đấu hết sức ác liệt, trận quyết chiến lược lớn nhất giữa quân dân ta và bọn thực dân xâm lược Pháp – kết cục là nhân dân ta đã chiến thắng vô cùng oanh liệt, bọn thực dân Pháp thất bại hoàn toàn. Đồng nghĩa với đánh bại âm mưu của Mỹ vì Mỹ nắm chắc nội tình nước Pháp đang gặp khó khăn trong nội bộ chính phủ Pháp. Tuy Pháp biết Mỹ chèn ép, có thể hất cẳng mình trong tương lai, nhưng Pháp cần viện trợ cho chiến trường Đông Dương nên Pháp buộc phải nghe Mỹ.

Ngày 8/5/1953, Chính phủ Pháp cử Đại tướng Nava làm Tổng chỉ huy quân đội Viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Mỹ lập tức tăng viện trợ cho Pháp năm 1953 tăng gấp 3 lần so với năm 1952.

Năm 1954, tăng gấp đôi so với năm 1953 chiến 80% ngân sách chiến tranhcủa Pháp ở Đông Dương. Mỹ trực tiếp trang bị cho Pháp trên 108 tiểu đoàn quân ngụy. Từ năm 1953 là 200 ngàn quân, năm 1954 tăng lên 295 ngàn tăng 95 ngàn quân và điều thêm quân Âu Phi tập trung lại. Đến đầu xuân 1954, tổng số quân của Pháp tăng thêm 480 ngàn và 123 máy bay cùng 212 tàu chiến.

Sang Đông Dương, Nava bắt tay ngay vào việc xác định một kế hoạch để thực hiện chủ trương chiến lược của Pháp và Mỹ. Kế hoạch này, Nava xác định phải có 18 tháng sẽ giành lại thế chủ động chiến lược. Mục đích ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa vào Đông Dương… Nava nhận định ta tập trung chiến đấu ở đồng bằng Bắc bộ nên chọn kế hoạch xây dựng tập đoàn phòng ngự của chúng ở Điện Biên Phủ, chúng coi là kế hoạch hoàn hảo để thực hiện chiến lược chung của Mỹ và Pháp.

thao651659

Đồng bào các dân tộc tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên (Điện Biên) đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở lại khu Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (2004). Ảnh tư liệu.

Thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự quan trọng nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; là chiến công lớn nhất trong lịch sử đấu tranh của các dân tộc vốn là thuộc địa đã đánh thắng quân đội nhà nghề hiện đại của một cường quốc phương Tây, mở đầu thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.Có được chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử dân tộc thời đại đó là do nhân dân ta, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo, đã tổ chức lãnh đạo xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; kế thừa truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc, phát huy cao độ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết đánh và quyết đánh thắng bọn thực dân xâm lược; tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các nước anhem và nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Cần hiểu rõ hơn tầm vóc vĩ đại và ảnh hưởng to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với dân tộc ta và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Từ đó chúng ta càng tin yêu và tự hào bảo vệ Tổ quốc ta.

 

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ

Nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.