Đại học nghiên cứu kỹ thuật quốc gia Irkutsk đứng thứ 34 trong bảng xếp hạng các trường đại học Quốc gia Nga năm 2018

Trong bảng xếp hạng các trường đại học, vị trí của trường Đại học nghiên cứu kỹ thuật quốc gia Irkutsk đã tăng lên 10 bậc. Bảng xếp hạng bao gồm 288 trường đại học ở Nga, năm nay TOP-50 đã được xác định (trước đây là tốp 100 trường đại học hàng đầu), đại học tổng hợp Irkutsk trong bảng xếp hạng tổng hợp chiếm vị trí thứ 34 (2017 – 44), đại học quốc gia Irkutsk chiếm vị trí 42.

Xét về các nghiên cứu, IRNITU giữ vị trí khá cao – thứ 31 (2017 – 77) và về đổi mới – vị trí thứ 37.

Dự án đặc biệt của Interfax Group-National University Ranking – đã được đưa ra 9 năm trước để phát triển và phê duyệt các cơ chế mới cho một hệ thống độc lập đánh giá các trường đại học ở Nga. Việc đánh giá các hoạt động và sự hình thành của bảng xếp hạng tổng hợp và các bảng xếp hạng theo từng lĩnh vực chủ yếu dựa vào bản kê khai được gửi bởi các trường đại học.

Hoạt động của các trường đại học được đánh giá trên sáu thông số trong thang điểm 1000, đánh giá tích phân được hình thành trong sáu lĩnh vực chính: giáo dục, nghiên cứu, môi trường xã hội, hợp tác quốc tế và liên vùng, đổi mới và thương hiệu của trường đại học.

Ngoài ra, xuất hiện những tiêu chí đánh giá mới mà trước đây chưa từng được áp dụng. Đó là: làm việc với học sinh và thanh thiếu niên tài năng; làm việc với tình nguyện viên; tăng các thỏa thuận đối tác về tổ chức thực hành công nghiệp, đào tạo mục tiêu và việc làm của sinh viên tốt nghiệp; sự phát triển của giáo dục trực tuyến, tính di động của việc học tập từ nước ngoài, thực hiện các chương trình bằng tiếng nước ngoài, hiệp định của trường đại học trong lĩnh vực công nghệ cao; sự tham gia của các trường đại học trong các chương trình phát triển sáng tạo, STI, sự phát triển của nền tảng kỹ thuật.

Các tài liệu nghiên cứu được trích dẫn từ các trang web: academia.interfax.ru và www.univer-rating.ru

Nguồn: www.istu.edu

You may also like...