Category: Từ Irkutsk

0

Ông Alexander Afanasyev thôi giữ chức Hiệu trưởng tạm quyền trường IrNRTU từ ngày 13/10/2016

Ông Alexander Afanasyev Trường Đại học nghiên cứu kĩ thuật tổng hợp quốc gia Irkutsk (IrNRTU) đã nhận được thư thông báo của Bộ giáo dục Nga về việc từ ngày 13/10/2016, ông Alexander Afanasyev sẽ thôi giữ chức...