Du học 5 châu

Mới nhất

Quy định về việc cư trú của công dân nước ngoài tại Liên Bang Nga (theo quy định của luật pháp liên bang)

Luật số 109 – “Về đăng ký thường trú đối với công dân nước ngoài và người không quốc tịch tại LBN” ban hành ngày 18/7/2006, hiệu đính số 18 từ ngày 28

Thông báo về đoàn lưu học sinh đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 24/10/2015, Thứ Bảy

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 01 đoàn gồm 30 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 24/10/2015 như sau:

Xem thêm

Xem nhiều