THÔNG BÁO Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh LCĐ Irkutsk (nhiệm kỳ 2018 – 2019)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CÁN SỰ ĐOÀN TẠI LB NGA
LIÊN CHI ĐOÀN IRKUTSK
 

 

Irkutsk, ngày 25 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
LIÊN CHI ĐOÀN IRKUTSK
(NHIỆM KỲ 2018 – 2019)

Được sự cho phép của Chi bộ LHS Irkutsk và Ban cán sự Đoàn tại Liên Bang Nga, Ban chấp hành Liên chi đoàn Irkutsk tổ chức đại hội Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019 nhằm tổng kết đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2018; từ đó, rút ra những kinh nghiệm, đề ra những phương hướng, giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của LCĐ trong năm học mới, đồng thời bầu cử BCH LCĐ nhiệm kỳ 2018-2019 để lãnh đạo các hoạt động của LCĐ.

Thời gian: Từ 13h00 đến 17h00 Chủ nhật ngày 30 tháng 9 năm 2018 (Từ 13h00 đến 14h00 đại hội trù bị, từ 14h00 đến 17h00 đại hội chính thức).

Địa điểm: Phòng đọc KTX 13A, trường Đại học kỷ thuật tổng hợp nghiên cứu quốc gia Irkutsk.

Thành phần:

          + Khách mời: Đại diện Chi ủy Chi bộ, Ban đại diện, Đoàn LHS Quân sự;

          + BCH LCĐ Irkutsk;

          + Các đại biểu đến từ các Chi đoàn trực thuộc.

Trang phục: Chỉnh tề, nghiêm túc.

(Đề nghị các đại biểu có mặt trước khi diễn ra đại hội ít nhất 10 phút để ổn định chỗ ngồi)

T/M. BCH LCĐ IRKUTSK
BÍ THƯ

 

   Lê Quang Mừng

 

You may also like...